- Nästan alla har en relation till lastbilar. De finns runtomkring oss dygnet runt och i alla former och lastade med allt som går att transporteras. De hämtar och lämnar, oberoende av särskilda platser som flygfält, hamnar och järnvägsstationer och de behöver inte ens en väg i bland - de påminner om vårt blodomlopp som bygger upp och försörjer vår kropp. I det här fallet är det vårt samhälle som är kroppen. Att allt fungerar tar vi som självklart. Men - hur började det?  Från enskilda djurdragna foror via en eller några hästkrafter till dagens moderna transportsystem på väg så har det skett en enorm utveckling och det är den vi vill värna om i vårt museum. Vår ambition att försöka beskriva historiken från början av nittonhundratalet.


Vi har en hel del material på museet som vi inte har möjlighet att visa, vilket bland annat kommer från nedlagda åkeriföreningar och i samlingen finns det även porträtt och bilder som vi inte kan identifiera som oljemålningar och foton.

Vi gör nu ett försök med hjälp av dig att identifiera bilderna och lyckas vi inte så förlorar de i hög grad sitt värde.

Känner du till vilka personer som är på bilderna eller  sammanhangen så hör gärna av dig genom att klicka på formulärlänken.

Stort tack.


Bild ett, två och tre från vänster till höger.


En vacker vinterbild en tidig morgon, men... intresset för vår transporthistoria finns där i vår verklighet. Såväl som både åkerihistoria och de till verksamheten knutna fordonen.


Passa på att besöka museet när skruvandet och putsandet kanske ligger lite lägre i kylan, Kolla våra utställda föremål, bläddra i vårt omfattande referensbibliotek, prata med våra oerhört kunniga museievärdar - levande uppslagsböcker, över en fika, ställ frågor och delge även det ni känner till och kan. Alla är välkomna och om du inte är medlem i ÅHS så stöd oss gärna i vårt arbete och bli med oss. (vi har en låg avgift)

 

Öppettider är som vanligt första lördagen varje månad klockan 10-15.. För övriga tider och särskilda bokningar, ta kontakt med ansvarig Torbjörn Berggren (i mitten på bilden nedan), 0703-92577


ÅHS nya styrelse f o m årsmötet 2022-10-08

Från vänster Per Thomson, Johan Eriksson (ny), Jan Klasén, Torbjörn Berggren (ny), Richard Ferm (ny), Anders Andersson och Per Broholm. Ej närvande Mari Berglund.

OM MUSEET
Åkerihistoriska sällskapet, ÅHS har en samling åkerihistoria som man kan ta del av. Dess uppgift är att vara en samlingsplats och visa hur Sveriges åkare varit med om att under 1900-talet bygga upp det moderna samhälle som vi har idag. Med häst och vagn till dagens högteknologiska lastfordon och organisation


Åkerimuseet är samlokaliserat med Laxo Mekan på Gällerstavägen 101 i Örebro (Gryts industriområde. Öppettider är första lördagen varje månad klockan 10-15.). För övriga tider och särskilda bokningar, ta kontakt med ansvarig Torbjörn Berggren, 0703-925770


Hitta till oss


Torbjörn, nytillträdd ledamot ÅHS styrelse, i full aktion och i bilen avgående stytrelseledamoten Anders Näslund, Hofors.

Årsmötet 2022 hölls på Åkerimuseet i
Örebro som besöktes av ett sextiotal personer.


Från kl 10.00 var det smörgåstårta med musikunderhållning och kl 11.00 började
årsmötet med sedvanliga förhandlingar. Vid personvalet till styrelsen skulle tre poster tillsättas och mötet antog valberedningens förslag. De nya, som hälsades välkomna (markerade under bilden ovan) och de två avgående uppvaktades med blommor för sitt förtjänstfulla och mångåriga bidrag till verksamheten, Anders Näslund och Kenneth Hedegård. Den tredje vakansen var uppkommen p g a av ett tidigare dödsfall.


Kaffe med ÅHS-tårta som mellanspel till:

Två föredragningar, dels en historisk tillbakablick på lastbilar av Tomas Almén och Kenneth Hedegård och dels en fördragning av Lennart Persson om den så kallde Kalmarbilen som nu finns på museet.

Om Kalmarbilen


OM OSS, ÅHS


ÅHS som bildades 1992 har en egen styrelse och är en del av den ideella föreningen för åkare, Sveriges Åkeriföretag (SÅ). ÅHS uppdrag är att bevara och främja utgående lastfordon och åkerihistoria


ÅHS är en del av Transporthistoriskt nätverk, ThN


ÅHS medverkar på veteranlastbilsträffar och mässor


ÅHS genomför lokala verksamheter i så kallade fordonsgrupper


Svara för den åkerihistoriska samlingen på Åkerimuseet, Örebro


Läs mer

FÖLJ OSS